Visual 1 Visual 2

Privacystatement

Privacy Statement Top Parts Automotive BV

Doel verwerking Persoonsgegevens.

Top Parts Automotive BV ( verder: Topparts) verwerkt gegevens om haar taken uit te kunnen voeren.
. privacy statement verwerking persoonsgegevens ( dit document).

Uitwisseling van Gegevens

Topparts zal geen gegevens van cliënten, daaronder te verstaan natuurlijke personen, organisaties en instellingen delen met andere organisaties zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen.

Informatie over gegevensverwerking

Topparts verwerkt Uw gegevens conform Uw vraag.

Beveiliging persoonsgegevens

Topparts zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Topparts bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in Uw persoonsgegevens ( artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van Uw persoonsgegevens te vragen ( artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt U verzet aantekenen tegen het gebruik van Uw gegevens.
Als U wilt weten welke gegevens van U Topparts verwerkt, kunt U een schriftelijk inzageverzoek doen. Topparts behandelt Uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat Uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt U een aanvullend verzoek doen om Uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

U kunt Uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Top Parts Automotive B.V.
L.J. Costerstraat 46A
5916 PS Venlo.

Onze merken:

Logo Dayco

 

Logo FAAM